Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Спеціальний текст у лексико-номінативному та функційно-комунікативному вимірах»

Викладач: Пристайко Тамара Степанівна
Рік видання: 2017
Автор: Пристайко Т. С.
Спеціалізація:

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис:
Для проведення лекційних і практичних занять із здобувачами ступеня доктора філософії 2 року навчання

[скачано: 8]