Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі". Спеціальність Романські мови та літератури (переклад включно), магістри

Викладач: Ковальова Олена Костянтинівна
Рік видання: 2017
Автор: Ковальова О.К.
Спеціалізація:

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Опис: