Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства»

Викладач: Куварова Олена Костянтинівна
Рік видання: 2017
Автор: Куварова О. К.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно) - китайська)

Опис:
Індивідуальне завдання для самостійної роботи бакалаврів 1 курсу денної форми навчання

[скачано: 21]