Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Російське розмовне мовлення»

Викладач: Куварова Олена Костянтинівна
Рік видання: 2017
Автор: Куварова О. К.
Спеціалізація:

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис:
Для проведення лекційних і практичних занять з магістрами 1 курсу денної форми навчання