Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Друга іноземна мова (французька)". Напрям підготовки "Міжнародні відносини", 3 курс

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Галаздра С.І.
Спеціалізація:
Опис: