Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Викладач: Лиса Олена Володимирівна
Предмет: Фінанси
Рік видання: 2017
Автор: Лиса О.В.
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Опис:
Електронні видання, що містять матеріали, які визначають зміст навчальних дисциплін: - робоча програма дисципліни

[скачано: 24]