Самостійна робота з курсу МОНД (Методика організації наукових досліджень)

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Пастушенко Л.І.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Опис:

[скачано: 3]