Робоча програма навчальної дисципліни гсе l.03 «іноземна мова (німецька)»

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Штатна О.І.
Спеціалізація:

032 (бакалавр) Історія та археологія (бакалавр)

035.01 Філологія (українська мова та література)

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис: