Робоча програма. Ботаніка: систематика нижчих рослин

Викладач: Федоненко Олена Вікторівна
Рік видання: 2017
Автор: Федоненко О.В.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:
Мета та завдання навчальної дисципліни: студентів з різновидностями, будовою, розвитком та розмноженням водоростей, грибів та лишайників, їх взаємовідношення з іншими групами організмів, позитивними та негативними значеннями в народному господарстві та житті людини. Навчити теоретичним та практичним навичкам у природних умовах відбирати проби, зразки, використовуючи для цього стандартні прибори та пристрої. В лабораторних умовах самостійно вивчити найбільш типових представників, проводити спостереження за ростом та розвитком представників водоростей, грибів, лишайників.

[скачано: 37]