Робоча програма. Виробнича практика

Викладач: Маренков Олег Миколайович
Рік видання: 2017
Автор: Маренков О.М.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:
ВИробнича практика направлена на в виконання індивідуального завдання на базі виробничої практики з метою формування у студентів професійних знанняь, навичок та вмінь, необхідних фахівцю для творчої високопродуктивної роботи за обраною спеціальністю. Завдання виробничої практики: Активізувати діяльність студента, розширити його світогляд, підвищити ініціативу та сформувати уміння використовувати знання на практиці. Проходження практики допоможе студенту усунути прогалини в знаннях і уміннях та більше підготуватися до майбутньої біологічної діяльності. Оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці у біологічних науково-дослідних лабораторіях. Формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних установах. Систематично поповнювати свої знання і аналітично їх застосовувати в практичній діяльності. Застосовувати знання, уміння, навички студента, набутті у навчальному закладі, на виробництві. Адаптуватися до умов практики реального виробництва. Відпрацювати матеріал для написання дипломної роботи.