Опорний конспект лекцій. Загальна та спеціальна іхтіологія

Викладач: Маренков Олег Миколайович
Рік видання: 2017
Автор: Маренков О.М.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:
Іхтіологія (від грец. Ιχθυολογία, від ιχθύς — риба, λόγος – вчення) – це біологічна наука, об’єктом досліджень якої є круглороті та риби. На сучасному етапі іхтіологія вивчає систематику, еволюцію, морфологію, анатомію та ембріологію риб, видовий, віковий склад і чисельність популяцій, міграції та географічне розповсюдження риб у водоймах різних кліматичних зон, етиологію та екологію риб. Мета іхтіології полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні збереження, відтворення й охорони рідкісних і зникаючих видів риб, розробці способів підвищення рибопродуктивності водойм, прогнозуванні стану іхтіофауни в сучасних екологічних умовах.