МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА»

Викладач: Касян Сергій Якович
Рік видання: 2013
Автор: Касян Сергій Якович
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Уміщено теоретичні відомості, методичні підходи до самостійного розгляду під час вивчення курсу «Маркетингова цінова політика», подано визначення основних категорій та понять, змістові засади вивчення дисципліни. Наведено основні фактори ціноутворення на продукцію підприємств, розрахунок чутливості цін, попиту, методи ціноутворення з позицій маркетингу. Окреслено склад ціни та формування її елементів, типологію стратегій ціноутворення. Висвітлено питання для самостійного вивчення дисципліни «Маркетингова цінова політика» за темами стосовно змістових модулів курсу, питання поточного та семестрового контролю. Викладені завдання для розрахункових робіт та індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингова цінова політика» надають змогу слухачам змістовно, структуровано та логічно опановувати основні теоретичні та методичні положення курсу. Для студентів IV курсу ДНУ, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг».

[скачано: 9]