Конспект лекцій нормативної навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства»

Викладач: Меньшиков Ігор Іванович
Рік видання: 2017
Автор: Меньшиков І. І.
Спеціалізація:

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис:
Для проведення лекційних занять зі студентами 1 року денної форми навчання

[скачано: 24]