Завдання для самостійної роботи. «Методика викладання української літератури в середній школі»

Викладач: Мірошніченко Любов Василівна
Рік видання: 2017
Автор: Мірошніченко Л.В.
Спеціалізація:

6.020303 (УУ) Філологія (українська мова та література)

Опис:
для студентів-філологів напряму підготовки - Філологія (українська мова та література)

[скачано: 10]