МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА»

Викладач: Гвініашвілі Тетяна Зурабівна
Рік видання: 2017
Автор: Гринько Тетяна Валеріївна,Гвініашвілі Тетяна Зурабівна.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління змінами та розвитком підприємства» є формування у студентів системних знань про закономірності, моделі, форми та методи безперервного впровадження змін на підприємствах для підвищення його ефективності функціонування шляхом розвитку адаптаційних здібностей до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, навичок вирішення проблем, пов’язаних із процесом управління змінами, удосконалення внутрішніх бізнес-процесів

[скачано: 61]