МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до проведення практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Викладач: Курінна Ірина Григорівна
Рік видання: 2017
Автор: Курінна Ірина Григорівна
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери» є формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

[скачано: 7]