МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Гринько Тетяна Валеріївна,Кошевий Микола Миколайович.
Спеціалізація:

073 Менеджмент (спеціалізація Бізнес-адміністрування) (магістр)

Опис:
Метою управлінської практики є узагальнення та вдосконалення набутих студентами знань і умінь використання сучасних методів організації діяльності суб’єктів господарювання, використання технологій та інструментарію управління нею та формування управлінських рішень задля удосконалення їх господарської діяльності.

[скачано: 6]