МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладач: Кошевий Микола Миколайович
Рік видання: 2017
Автор: Кошевий Микола Миколайович
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:
Мета дисципліни «Економіка підприємства» передбачає формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

[скачано: 25]