МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА РІВНЕМ МАГІСТРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ») Дніпро –

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Гринько Тетяна Валеріївна,Кошевий Микола Миколайович
Спеціалізація:

073 Менеджмент (спеціалізація Бізнес-адміністрування) (магістр)

Опис:
Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціальності, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки здобувача вищої освіти до самостійної практичної діяльності.

[скачано: 19]