Завдання для контрольної роботи з дисципліни «Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства

Викладач: Величко Людмила Анатоліївна
Рік видання: 2017
Автор: Величко Людмила Анатоліївна
Спеціалізація:

6.030504 Економіка підприємства

Опис:
Підготовка контрольної роботи включає розкриття змісту двох теоретичних питань та виконання двох практичних завдань (блоки А і Б). Номери завдань відповідають порядковому номеру студента у списку групи.

[скачано: 2]