Методичні вказівки «Інструкція користувача програмою ORTBDC» до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Обчислювальна механіка оболонкових конструкцій»

Викладач: Дзюба Анатолій Петрович
Рік видання: 2016
Автор: Дзюба А.П.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика (комп'ютерна механіка) (магістр)

Опис:
Приводяться опис програмних одиниць програми ORTBDC, розв’я-зуваня крайових задач для системи n звичайних диференціальних зі змінними коефіцієнтами, орієнтованої для чисельного дослідження напружено-деформованого стану кільцевих пластин та оболонок обертання довільної форми серединної поверхні та змінними уздовж меридіану фізико-механічними параметрами та жорсткістю. Надана інструкція користувача, що включає опис вхідних даних, правила подання матриць крайових умов та системи крайових задач розрахунку оболонок і програмної одиниці обробки вихідної інформації. Приводяться методичні вказівки щодо ефективного використання можливостей програмного комплексу ORTBDC.

[скачано: 6]