Навчальний посібник (конспект лекцій) З ДИСЦИПЛІНИ «ВАРІАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»

Викладач: Дзюба Анатолій Петрович
Рік видання: 2016
Автор: Дзюба А.П.
Спеціалізація:

6.040202 Механіка

Опис:
Дзюба А. П., Навчальний посібник (конспект лекцій) з дисципліни «Варіаційне числення та методи оптимального проектування»/ А.П. Дзюба – Д.: ДНУ, 2016. – 51 с. На практиці постійно зустрічаються такі ситуації, коли досягти якогось результату можна не одним, а багатьма різними способами. Природно, при великій кількості рішень повинно бути обрано найкраще. Успішність розв'язку більшості задач математики, механіки, економіки залежить від найкращого, самого вигідного способу використання ресурсів. І від того, як будуть розподілені ці, як правило, обмежені ресурси, буде залежати кінцевий результат діяльності. Суть методів оптимізації (оптимального програмування) полягає в тому, щоб, виходячи з наявності визначених ресурсів, вибрати такий спосіб їхнього використання (розподілу), при якому буде забезпечений максимум чи мінімум показника, яким зацікавлюємося. Навчальний посібник має за мету надати студентам допомогу у вигляді викладу матеріалу з дисципліни «Варіаційне числення та методи оптимального проектування».

[скачано: 14]