Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств»

Викладач: Романова Ольга Вікторівна
Рік видання: 2015
Автор: Романова О.В.
Спеціалізація:

6.030509 Облік і аудит

Опис:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств» містять завдання за варіантами до практичної частини курсової роботи та приблизну тематику для її теоретичної частини відповідно до програми дисципліни,  інструктивно – методичні  матеріали щодо основних етапів виконання роботи  та типові помилки студентів при написанні роботи, а також додатки та список рекомендованої літератури.

Завдання призначені для студентів денної та заочної форми навчання 

[скачано: 26]