Актуальні питання господарського обліку і контролю в контексті сталого розвитку

Викладач: Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна
Предмет:
Рік видання: 2014
Автор: За науковою редакцією д.е.н., проф. Єлісєєвої О.К.
Спеціалізація:

6.030509 Облік і аудит

Опис:

У монографії узагальнено досягнення теорії та практики у вирішенні проблемних питань господарського обліку та контролю в контексті забезпечення сталого розвитку суб¢єктів господарювання. Проаналізовано стан капітального інвестування в Україні, теоретичні засади організації обліку основних засобів, запропоновано шляхи вирішення питань відповідності бухгалтерського обліку основних засобів сучасним умовам господарювання. Розглянуто сучасні інформаційні системи автоматизації аудиту, визначено їх переваги та недоліки. Досліджено стан та перспективи розвитку соціально орієнтованого та еколого-орієнтованого обліку в Україні. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення контролю в бюджетній сфері.

Книга призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

[скачано: 22]