МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ КУРСУ «ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ»

Викладач: Бондар Олеся Вікторівна
Рік видання: 2015
Автор: Бондар О.В., Стефанська Т.А.
Спеціалізація:

6.040103 Геологія

Опис:

Уміщено докладні методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт із розділу «Палеонтологія» (курсу «Історична геологія з основами палеонтології»), необхідні для закріплення студентами теоретичного матеріалу з окремих тем курсу, для оволодіння необхідними навичками самостійної роботи з палеонтологічним матеріалом. Наведено деякі теоретичні відомості про органічні рештки: їх морфологію, будову скелетів, систематику, породотвірну та стратиграфічну роль. Надано також характеристику основних викопних форм царства тварин. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ.

[скачано: 31]