Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Математичне моделювання»

Викладач: Євграшкіна Галина Петрівна
Рік видання: 2014
Автор: Євграшкіна Г.П., Сабадаш О.Є.
Спеціалізація:

6.040103 Геологія

Опис:

Викладено числові методи розв’язання найбільш актуальних гідрогеологіч- них задач із теоретичним обґрунтуванням і практичними прикладами для фільт- рації, масопереносу й вологопереносу. Для студентів 5-го курсу геолого-географічного факультету ДНУ спеціаль- ності «Гідрогеологія».

[скачано: 12]