Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу “ Динаміка підземних вод”

Викладач: Євграшкіна Галина Петрівна
Рік видання: 2012
Автор: Євграшкіна Г.П., Сабадаш О.Є.
Спеціалізація:

6.040103 Геологія

Опис:

Викладено теоретичні основи фільтрації й масопереносу підземних вод в усталеному та неусталеному режимах. Розглянуто сучасні методи розв’язання гідрогеологічних задач. Для студентів IV курсу геолого-географічного факультету ДНУ, які навчаються за напрямом «Геологія».

[скачано: 4]