ПРАКТИКУМ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ”

Викладач: Богаченко Л.Д.
Рік видання: 2014
Автор: Сердюк С. М., Богаченко Л. Д.
Спеціалізація:

6.040105 Гідрометеорологія

Опис:

Стисло викладено зміст кількісних способів оцінки виправданості (успішності) різних метеорологічних прогнозів, які застосовуються в оперативній практиці та наукових дослідженнях з «Економіки гідрометеорологічного забезпечення господарства України». Розглянуті критерії оцінки якості прогнозів залежно від їх змісту, тривалості дії та призначення. Самоперевірка знань студентів може бути здійснена за допомогою орієнтовного переліку контрольних запитань і при розв’язанні типових задач за варіантами. Для студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, які навчаються за напрямом 6.040105 – „Гідрометеорологія”

[скачано: 11]