Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Викладач: Никоненко Наталія Валеріївна
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Никоненко Н.В.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Спеціальна освіта». Містить дидактичні завдання до основних тем дисципліни. Розраховано для студентів-магістрів напряму підготовки «спеціальна освіта», а також на різні категорії педагогічних працівників.

[скачано: 20]