Методика виховної роботи

Викладач: Никоненко Наталія Валеріївна
Рік видання: 2016
Автор: Никоненко Н.В.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Психологія». Містить визначення основних понять курсу, повний перелік питань з організації самостійної роботи, список необхідної літератури для опрацювання кожної з тем, дискусійні питання та педагогічні ситуації

[скачано: 11]