«Методичні матеріали до курсу «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи»

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Ніколенко Л.М.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Навчально-методичний посібник містить опорні конспекти лекцій із дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», теми практичних занять, питання для обговорення та підготовки повідомлень, питання для підготовки до підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 016 «спеціальна освіта».

[скачано: 14]