ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Консолідована звітність підприємств» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» економічний факультет

Викладач: Яровенко Т.С.
Рік видання: 2017
Автор: Яровенко Тетяна Серіївна
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис:
Мета: надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання консолідованої звітності підприємства.

[скачано: 10]