Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара : зб. докум. матер. Том І (Видання друге 2)

Викладач: Святець Юрій Анатолійович
Предмет: Моногорафії
Рік видання: 2016
Автор: Редакційна колегія: проф. М. В. Поляков (голова редколегії), проф. О. І. Журба, проф. В. В. Іва- ненко (заст. голови редколегії), проф. В. І. Карплюк,
Спеціалізація:
Опис:
Джерела з історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Том І Редакційна колегія: проф. М. В. Поляков (голова редколегії), проф. О. І. Журба, проф. В. В. Іва- ненко (заст. голови редколегії), проф. В. І. Карплюк, проф. О. О. Кочубей, проф. С. І. Світленко (відп. секр. редколегії), проф. Ю. А. Святець