Методичні рекомендації для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів напряму 6.050309 «Облік і аудит» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2016
Автор: Єлісєєва О.К., Харакоз Л.В.
Спеціалізація:

6.030509 Облік і аудит

Опис:

Методичні рекомендації підготовлено згідно до робочих навчальних програм дисциплін, що включені до комплексного кваліфікаційного екзамену

[скачано: 55]