Основи мікроелектроніки

Викладач: Морозов Валентин Михайлович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Морозов В.М.
Спеціалізація:
Опис:
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. НАПІВПРОВІДНИКИ Тема 1. Структура і енергетичні зони напівпровідників 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 6-9. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C. 10-22. Тема 2. Домішкові напівпровідники 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 9-13. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C. 10-22. Тема 3. Структура і основні властивості р-n переходу 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 17-31. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C.23-40. Тема 4. Параметри напівпровідників 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 13-17. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C. Тема 5. Напівпровідникові діоди 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 32-46. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C.44-50. Тема 6. Біполярні транзистори 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 47-54. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C.51-77. Тема 7. Польові транзистори 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 76-84. 2.Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Основы полупроводниковой электроники. M.: ФИЗМАТЛИТ, 2012 – C.92-108. Змістовий модуль 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ Тема 1. Резистори 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 97-101. 2.Аваев Н.А., Наумов Ю.Е., Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. М.: Радио и связь, 1991. – С.111-114. Тема 2. Конденсатори 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 102-104. 2.Аваев Н.А., Наумов Ю.Е., Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. М.: Радио и связь, 1991. – С.114-117. Тема 3. Катушки індуктивності 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 104-106. Тема 4. Біполярні транзистори 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 106-111. 2.Аваев Н.А., Наумов Ю.Е., Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. М.: Радио и связь, 1991. – С.50-59. Тема 5. Діоди 1.Игумнов Д.В.,Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. – М.:Горячая линия - Телеком, 2005. – С. 111-113. 2.А