Електричні і оптичні системи передачі

Викладач: Морозов Валентин Михайлович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Морозов В.М.
Спеціалізація:
Опис:
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ ПО ОПТОВОЛОКНУ Тема 1. Основні положення геометричної оптики Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.45 - 54. Тема 2. Поляризоване світло.Розсіяння Релея. Світло Тіндаля. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.55 - 63. Тема 3. Основні положення хвильової оптики. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.64 -69. Тема 4. Хвильове рівняння. Поширення мод. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.70 - 80. Тема 5. Глогове групування мод. Основні параметри оптичних волокон. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.81 - 87. Змістовий модуль 2. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛІВ ПО ОПТОВОЛОКНУ Тема 1. Параметри передачі оптичних волокон Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.88 - 102. Тема 2. Нелінійні ефекти. Розрахунок довжини регенераційної ділянки. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку. К.: Кафедра, 2012. – C.103 - 110. Тема 3. Принципи побудови й основні властивості мереж. Осадчук В.С., Волоконно-оптичні системи передачі. Вінниця.:ВНТУ, 2005. –С.60-68. Тема 4. Конфігурація мереж Осадчук В.С., Волоконно-оптичні системи передачі. Вінниця.:ВНТУ, 2005. –С.69-80. Змістовий модуль 3. ЕЛЕКТРИЧНІ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ Тема 1. Електричні кабелі зв’язку Гроднев ИИ Верник СМ Линии связи. М.: Радио и связь, 1988. – C.31-47. Тема 2. Взаємні впливи в лініях зв'язку Гроднев ИИ Верник СМ Линии связи. М.: Радио и связь, 1988. – C.241-277.