Методичні рекомендації до виконання виробничої практики для студентів спеціальності «маркетинг» (7.03050701)

Викладач: Пабат Анастасія Юріївна
Рік видання: 2016
Автор: Пабат А.А., Хамініч С.Ю.
Спеціалізація:

7.03050701 Маркетинг

Опис:

Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів спеціальності «маркетинг»  розроблені у відповідності до «Положення про порядок проведення практичної підготовки  здобувачів вищої освіти  Дніпропетровського національного університету  імені Олеся Гончара». Вони містять права та обов’язки студента-практиканта, права та обов’язки керівника практики,  бази   практики,  особливості написання звіту про практику і порядок його захисту, вимоги до оформлення виробничої практики.

[скачано: 136]