Контрольні роботи з дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни «Крос-медійні системи»

Викладач: Кирилова Оксана Вікторівна
Рік видання: 2017
Автор: Кирилова О. В.
Спеціалізація:

6.030301 Журналістика

Опис:
Методичний посібник є структурним елементом навчально-методичного комплексу дисципліни та містить алгоритм послідовних дій студента у процесі підготовки до складання семестрового контролю. У посібнику наводяться приклади завдань, які дозволяють перевірити рівень засвоєння знань студентами.

[скачано: 13]