Методи крайових задач теорії функцій комплексної змінної

Викладач: Гоман Олег Гаврилович
Рік видання: 2017
Автор: Гоман Олег Гаврилович, Катан Володимир Олександрович, Клим Вікторія Юріївна
Спеціалізація:

6.040202 Механіка

Опис:
Наведено основні теоретичні положення застосування математичного апарату теорії аналітичних функцій, розглянуто деякі класи задач з гідромеханіки, звідних до класичних математичних задач теорії аналітичних функцій. Для студентів механіко-математичного факультету та факультету прикладної математики ДНУ.