Методичні вказівки до модульного завдання №2 Проектування повної системи випробувань для конкретного виробу (ЕА/РЕЗ - ЗВТ) )

Викладач: Бондаренко Валерій Прокопович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Бондаренко В.П.
Спеціалізація:
Опис:
Докладний опис сучасної методології проектування повної системи випробувань за життєвого циклу продукції - виробу ЕА на прикладі конкретних електроних засобів вимірювання фізичних величин електромагнітної природи - з визначенням інтегрованої нормативної моделі якості продукції, - з розбудовою унормованої за Системою розроблення та поставлення продукції на виробництво(СРППВ) повної системи випробувань виробу, - з визначенням нормативної бази методології проведення усіх видів випрбувань виробу, - з запровадженням повної системи унормованої документації з випробувань.

[скачано: 3]