СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАМА обов’язкової навчальної дисципліни підготовки магістрів

Викладач: Грабчук Оксана Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Грабчук Оксана Миколаївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» є формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і реалізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

[скачано: 23]