РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 3. 5 СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: Грабчук Оксана Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Грабчук Оксана Миколаївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» є формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і реалізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» є набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків; урегулювання страхових претензій.

[скачано: 27]