РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 5. 2. 1в УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Викладач: Грабчук Оксана Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Грабчук Оксана Миколаївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є формування системи знань щодо організації бізнес-процесів з управління фінансовими ризиками, навичок застосування теоретичних концепцій фінансового управління. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є:  вивчення теоретичних засад управління фінансовими ризиками;  вивчення фінансового ризику як категорії;  ознайомлення з категоріальними властивостями фінансового ризику, системами класифікації та типології ризику;  розгляд основних форм фінансового ризику, способів та наслідків їх прояву; вивчення методичного та методологічного апарату дослідження ризику;  вивчення систем управління ризиком, методів зменшення ризику;  вивчення змісту та принципових підходів до організації ризик- менеджменту на підприємстві, фінансово-кредитних установах та у бюджетній сфері.

[скачано: 12]