О. М. Грабчук Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні

Викладач: Грабчук Оксана Миколаївна
Рік видання: 2012
Автор: Грабчук Оксана Миколаївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Викладено концептуальні засади фінансового прогнозування економіки країни з урахуванням невизначеності. Особлива увага присвячена характеристиці економіки України як об’єкта фінансового прогнозування, теоретичним засадам розуміння ролі невизначеності у розвитку економічних систем, синергетичному підходу в методології фінансового прогнозування, фінансовому регулюванню рівня невизначеності економіки. Наведено параметри невизначеності фінансових процесів для окремих секторів економіки. Монографія може бути рекомендована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачам шкіл та інститутів і центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки, державним службовцям, працівникам банківської системи та іншим зацікавленим особам.