Навчальний посібник з дисципіни " Регіональна економіка"

Викладач: Курінна Ірина Григорівна
Рік видання: 2011
Автор: Буряковський В.В., Грабчук О.М.
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Опис:
У процесі вивчення дисципліни:  засвоюються теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукові засади регіональної економічної політики;  формується система знань щодо територіальної і галузевої структури господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивної необхідності раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни;  засвоюються принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.