Системи супутникової передачі

Викладач: Овсяников Виктор Владимирович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Овсяніков В. В.
Спеціалізація:
Опис:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет ім.. О.Гончара Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ“СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОЇ ПЕРЕДАЧІ” Напрям підготовки – “Телекомунікації” Спеціальність 7.091.004 “Технології та засоби телекомунікацій” Укладач: д.т.н., професор кафедри ЕЗТ Овсяніков Віктор Володимирович Дніпро 2017 ЗМІСТ Вступна лекція ……………………………………………………………………..3 1. Основні стандарти систем та мереж зв’язку з рухомими об’єктами ………. 2. Способи утворення каналів радіозв’язку з рухомими об’єктами ………….. 3. Зонові і транкінгові системи та мережі ………………………………………. 4. Стільникові системи радіозв’язку з рухомими об’єктами ………………….. 5. Організація глобального зв’язку з рухомими об’єктами на основі низько-орбітальних супутникових систем ……………………………………. 6. Поширення радіохвиль в умовах міста та приміський зоні …………………. 7. Розрахунки статистичних характеристик сигналу та завад в системах радіозв’язку з рухомими об’єктами …………………………………………… 8. Функціональні підсистеми обладнання центру комутації стільникової мережі (ЦКСМ) …………………………….…………………………..………….. 9. Структурні схеми цифрового комутаційного поля ЦКСМ ………………….. 10. Структурні схеми блоків частотних приймачів-передавачів ЦКСМ ………… 11. Структурні схеми кінцевих лінійних комутаторів ЦКСМ ……………………. 12. Регламент радіозв’язку щодо використання радіочастот та ведення радіообміну ………………………………………………………………………. 13. Вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання та електро-магнітних завад ………………………………………………………… 14. Функціональні підсистеми сигналізації систем і мереж зв’язку з рухомими об’єктами (СМЗРО) …………………………………………………………….. 15. Функціональні підсистеми керування та технічної експлуатації СМЗРО …. 16. Контроль та вимірювання якісних показників радіозв’язку з рухомими об’єктами ……………………………………………………………………….. 17. Порядок і періодичність проведення технічних оглядів і поточного ремонту передавачів, приймачів, підсилювальної та проміжної апаратури, електросилового обладнання, антенно-вежових споруд. ………………………………. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ Первая система радиотелефонной связи, предлагавшая услуги всем же-лающим, начала свое функционирование в 1946 г. в г. Сент-Луис (США). Ра-диотелефоны, применявшиеся в этой системе, использовали обычные фикси-рованные каналы. Если канал связи был занят, то абонент вручную переключался на другой — свободный. Аппаратура была громоздкой и неудобной в использовании. С развитием техники системы радиотелефонной связи совершенствова-л