Математичні моделі процесів активності в економічній динаміці

Викладач: Яковенко Олександр Григорович
Рік видання: 2010
Автор: Яковенко Олександр Григорович
Спеціалізація:

8.03050201 Економічна кібернетика

Опис:

У монографії викладаються математичні моделі процесів активності в економічній динаміці, які за умови циклічності мають узагальнюючий вигляд. На основі розроблених і теоретично обґрунтованих методів розв’язання наведених у роботі задач сформульовано загальносистемний підхід до прийняття рішень суб’єктами господарювання.

Для фахівців у галузі математичного моделювання економічних систем, а також практиків, які можуть використовувати розроблені моделі.

[скачано: 14]