Екологічний маркетинг

Викладач: Хамініч Світлана Юріївна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Хамініч С.Ю., Півоварова О.Б., Кононова О.О., Марковська І.О.
Спеціалізація:

7.03050701 Маркетинг

Опис:

У навчальному посібнику висвітлено методологічні та теоретико-методичні проблеми екологічного маркетингу, викладено концептуальні засади екологічного маркетингу, запропоновано рекомендації щодо напрямів державного управління, стандартизації та сертифікації з погляду їх практичного упровадження.

Аналізується достатня кількість прикладів, що ілюструють теоретичні положення курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу, після викладення теоретичного змісту тем, наведено термінологічний словник ключових понять, питання для контролю знань, тести та список рекомендованої літератури.

[скачано: 16]