Методичні вказівки до дипломних робіт баклавра (ОКР "Телекомунікації") та магістра (Телекомунікації та радіотехніка)

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Бондаренко В.П., Корчинський В.М., Свинаренко Д.М.
Спеціалізація:
Опис:
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт бакалаврів (напрям підготовки 6.050903 - Телекомунікації) та магістрів (спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка)

[скачано: 16]