«Історія української драматургії та театру» Анотація

Викладач: Нечипоренко Світлана Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Нечипоренко С.В.
Спеціалізація:
Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історія української драматургії та театру» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)», спеціальності 035.01 «Філологія (українська мова та література)».

[скачано: 8]